رباتیک آراداخبار کنکور از طریق ایمیل

اخبار کنکور از طریق پیامک
زمان ثبت نام برگزاری اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور و آزمون سراسری کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری کاردانی به کارشناسی کاردانی فنی حرفه ای علمی کاربردی پیام نور فراگیر

تقویم اجرایی ثبت نام ها و آزمون ها

نام آزمون
رویداد
زمان
کاردانی فنی حرفه ای علمی کاربردی 93
ثبت نام
از 31 تیر تا 6 مرداد
کنکور سراسری 93
اعلام نتایج اولیه
تا 10 مردادماه
دکتری دولتی 93
اعلام نتایج مصاحبه ها
تا 15 مردادماه
کاردانی به کارشناسی دولتی و ازاد 93
برگزاری آزمون
پنجشنبه 23 مرداد 93
کاردانی دولتی 93
برگزاری آزمون
جمعه 24 مرداد 93
ارشد پزشکی 93
اعلام نتایج
روز 5 شهریور 93
ارشد دولتی 93
اعلام نتایج نهایی
قبل از 10 شهریور
ارشد فراگیر 93
برگزاری آزمون
روز 14 شهریور 93
کنکور سراسری 93
اعلام نتایج نهایی
نیمه دوم شهریور 93
ارشد آزاد 93
اعلام نتایج
نیمه دوم شهریور 93


وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 20608 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 20603-20614 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 10403 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
اخبار کنکور از طریق پیامک

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 40236 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 40235 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 40232-40237 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 40206 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
اخبار کنکور از طریق پیامک

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 40214 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 40216 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 40227 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 40201 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 40101 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
اخبار کنکور از طریق ایمیل

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 20701 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 30506 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 30504 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 99