رباتیک آراد
اخبار کنکور از طریق ایمیل

اخبار کنکور از طریق پیامک
زمان ثبت نام برگزاری اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور و آزمون سراسری کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری کاردانی به کارشناسی کاردانی فنی حرفه ای علمی کاربردی پیام نور فراگیر

تقویم اجرایی ثبت نام ها و آزمون ها

نام آزمون
رویداد
زمان
کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد
ثبت نام
تا 25 شهریور تمدید شد
دکتری آزاد 93
اعلام نتایج
سه شنبه 18 شهریور
ارشد آزاد 93
اعلام نتایج
چهارشنبه 19 شهریور
کاردانی به کارشناسی 93
اعلام نتایج
هفته اخر شهریور
کاردانی دولتی 93
اعلام نتایج
هفته اخر شهریور
کنکور سراسری 93
ثبت نام در دانشگاه ها
از 22 تا 25 شهریور
ارشد فراگیر 93
اعلام نتایج
اواسط مهرماه


وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 40232-40237 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 40206 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 40214 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 40216 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
اخبار کنکور از طریق پیامک

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 40227 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 40201 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 40101 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 20701 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 30506 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 30504 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
اخبار کنکور از طریق پیامک

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 30109 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 21602 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 21301 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 21240 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 21215 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 20812 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
اخبار کنکور از طریق ایمیل

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 20805 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 20807 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 60207 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...

وضعیت پاسخنامه: ندارد کد رشته : 60204 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 74