رباتیک آراد
زمان ثبت نام برگزاری اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور و آزمون سراسری کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری کاردانی به کارشناسی کاردانی فنی حرفه ای علمی کاربردی پیام نور فراگیر

تقویم اجرایی ثبت نام ها و آزمون ها

نام آزمون
رویداد
زمان
کاردانی به کارشناسی دولتی 94
ثبت نام
از 3 تا 10 خرداد 94
دکتری دانشگاه آزاد 94
اعلام نتایج
ساعت 16 روز 6 خرداد 94
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 94
برگزاری
از 8 تا 10 خرداد 94
کنکور سراسری 94
برگزاری
روزهای 21 و 22 خرداد 94
کنکور سراسری 94
نتایج اولیه و انتخاب رشته
هفته اول خرداد 94
ارشد پزشکی 94
اعلام نتایج
هفته اول تیرماه
کاردانی دولتی 94
برگزاری
صبح جمعه 16 مرداد 94
کاردانی به کارشناسی 94
برگزاری
جمعه 16 مرداد 94
ارشد فراگیر 94
اعلام نتایج
اواخر مرداد 94
ارشد دولتی 94
اعلام نتایج نهایی
دهه اول شهریور
کنکور سراسری 94
اعلام نتایج نهایی
نیمه اول شهریور 94
دکتری دانشگاه آزاد 94
اعلام نتایج نهایی
نیمه دوم شهریور 94

دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته مدیریت بازرگانی- سال 88

کد رشته : 21207 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته مدیریت دولتی- سال 88

کد رشته : 21210 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته مدیریت اجرایی- سال 88

کد رشته : 21215 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته مدیریت تکنولوژی- سال 88

کد رشته : 21223 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته امور فرهنگی-مدیریت امور فرهنگی- سال 88

کد رشته : 21240 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته حسابداری- سال 88

کد رشته : 21301 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته های مشاوره ومشاوره وراهنمایی- سال 88

کد رشته : 21602-21603 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته های ریاضی کاربردی- سال 88

کد رشته : 30109 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته ژئوفیزیک- سال 88

کد رشته : 30204 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زبان وادبیات انگلیسی- سال 88

کد رشته : 30311 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زیست شناسی -علوم جانوری- سال 88

کد رشته : 30504 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زیست شناسی-علوم سلولی ومولکولی- سال 88

کد رشته : 30505 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زیست شناسی -علوم گیاهی- سال 88

کد رشته : 30506 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زیست شناسی -بیوفیزیک- سال 88

کد رشته : 30512 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زیست شناسی -بیوشیمی- سال 88

کد رشته : 30530 فایل pdf: صلوات برای ظهور امام زمان (عج)

ادامه مطلب ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 99